Als het gaat om het huurrecht, dan kan gesteld worden dat dit in Nederland zeer complex is geregeld. Het is heel erg afgebakend en dit betekent dan ook dat er heel veel wetten zijn, maar wat is belangrijk om te weten als het gaat om de huurovereenkomst? In dit artikel gaan we daar verder op in, zodat je een beetje weet hoe het werkt en wat de fundamenten zijn.

Het huurcontract

Het belangrijkste fundament van een overeenkomst tussen huurder en verhuurder, is het huurcontract. Daar staan de belangrijkste zaken in. Wie draait bijvoorbeeld op voor welke schade? In principe zijn er wel enkele basisregels in het huurcontract. Het is dus niet mogelijk om alles zomaar uit te voeren. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar ergens een boete van een miljoen euro opzetten, want het moet wel gefundeerd zijn. Uiteraard kun je het erin zetten, maar doorgaans houdt dit geen stand bij de rechter. Maar als het gaat om redelijke zaken, dan kan gesteld worden dat dit dan gelukkig wel het geval is.

Huurprijzen

Ook als het gaat om huurprijzen, dan kan gesteld worden dat er bepaalde limieten zijn waar je mee te maken kunt krijgen. Het punt is namelijk dat je in principe twee vormen van verhuur hebt. Aan de ene kant de sociale huurwoningen. Dan zit je vast aan bepaalde prijzen, maar er bestaat ook de particuliere markt. Bij de particuliere markt werkt het heel anders. Dan wordt er namelijk gebruikgemaakt van een puntensysteem. Op basis daarvan kun je de huurprijs vaststellen, maar daarbij moet wel gesteld worden dat dit vaak andersom werkt. Meestal kun je wel een te hoge huurprijs vragen, maar moet een huurder er actief mee naar de commissie om zo de huurprijs te laten verlagen. Er is dus geen preventieve wetgeving daaromtrent.

Problemen: huurrecht bedrijfsruimte RechtNet Advocaten?

Mochten er problemen zijn, dan is het uiteraard aan te raden om er eerst met elkaar proberen uit te komen. Of het nu om particuliere huur gaat, maar bijvoorbeeld ook bij huurrecht bedrijfsruimte RechtNet Advocaten. Als dat echt niet lukt, kun je naar een geschillencommissie of naar de rechter.